Indsigt

Arrangementer og daglige aktiviteter er ifølge senior- og velfærdschef i Middelfart Kommune Kitt Lysén Petersen vitale værktøjer, når plejehjemsbeboere skal stimuleres.

Hvordan tænker kommunen i forhold til at involvere lokalsamfundet i plejehjemmets aktiviteter?

- Det har vi gjort os mange tanker om gennem årene. Det er væsentligt for de mange, der bor på plejehjemmene, for det handler om liv og trivsel. Det vi, i Middelfart Kommune er interesseret i, er, at vi rigtig gerne inviterer indenfor. Centerrådene rundt om på plejehjemmene er generelt optaget af at sørge for at invitere lokalområdets ældre med. Uanset, om det er bankospil eller stolegymnastik. Det handler lige så meget om, at beboeren kommer ud i lokalsamfundet. Det gør vi også via klippekortordningen.

Hvad er klippekortordningen?

- Det er en ordning, vi startede i hjemmeplejen for nogle år siden, hvor borgeren får lov til at bestemme, hvad vi skal lave en halv time om ugen. Det kan være at tage på kirkegården eller tage op i byen for at handle. Man kan også spare tiden sammen, så man har længere tid sammen med sin kontaktperson. Det findes også på plejehjemmene.

For at få ført tankerne ud i livet benytter I jer så kun af personale, eller bruger I også frivillige?

- Vi bruger frivillige på alle plejehjem. Vi er simpelthen så priviligeret, at vi har store grupper af frivillige knyttet til hvert plejehjem. De er næsten alle organiseret via centerrådene og kommer på plejehjemmene og tager også beboerne med ud.

Hvorfor er det vigtigt, at beboerne på plejehjemmene kommer i kontakt med lokalsamfundet? Deres liv leves jo på plejehjemmet, hvor der også er andre mennesker.

- Vores helt klare mål i den kommunale pleje er at eliminere ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed. Det kalder vi sjælelige smerter. Det kommer man til at lide af, hvis man bliver institutionaliseret, og det sker, når alt foregår under samme tag.

Hvordan sikrer I jer, at arrangementerne favner alle beboere. Nogle er jo udfordret af sygdomme?

- Vores beboere er meget forskellige med forskellige behov. Derfor er det vigtigt at have en bred vifte af arrangementer, så der er noget for en hver smag. Meningsfuldhed for mig er nøgleordet i det her.

  • Af: