Lokal debat:

Kære byrådsmedlemmer

Vi var en flok skuffede og nedtrykte forældre, der forlod byrådssalen d. 10. april. Faktisk var vi meget i tvivl, om I overhovedet vidste, hvad det var, I stemte for, da I vedtog den ny styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart kommune.

Der var åbenbart også stor uenighed blandt jer i skoleudvalget om tolkningen af jeres eget forslag til den ny styrelsesvedtægt. Den blev nemlig kun vedtaget med 2 ud af 5 stemmer internt i udvalget, da 2 stemte imod og 1 var fraværende.

I mente dog alle, at 28 elever i en klasser er for mange, og viste derfor vilje til at løse nogle af de problemer, der opstår i kølvandet af den ny styrelsesvedtægt. Flere skoler fik dispensationer eller overgangsordninger. Men hvad med Ejby Skole? Glemte I den? På trods af intentionen om max 26 elever ved skoleårets start i alle klasser fra 1. til 7. klasse i Middelfart Kommune, er der stadig to klasser i indskolingen på Ejby Skole med 27 elever i hver.

For os at se får eleverne i kommende 2. og 3. klasse på Ejby skole ikke de samme vilkår som resten af kommunens elever. Jeres begrundelse for den nye styrelsesvedtægt er besparelser. Men hvor meget spares der egentligt, når I nu har givet dispensationer og overgangsordninger til andre skoler? Står det virkeligt så ringe til, at der ikke kan blive råd til et plaster på såret i Ejby? Eller glemte I blot os ude i kommunens randområde?

Som en konsekvens af jeres beslutning mister de to berørte klasser fra det ny skoleårs start timer med dobbeltlærere, som de hidtil har haft krav på. Således bliver undervisningen væsentligt forringet på trods af både dygtige og erfarne lærere. Vi vurderer, at der spares her og nu ved den ny styrelsesvedtægt, men på sigt stiger lærersygemeldingerne og behovet for specialundervisning til elever, som ikke har fået tilstrækkelig opmærksomhed i deres første vigtige skoleår.

I erkendelse af at der er langt fra jeres beslutninger i skoleudvalg og byråd til vores børns virkelighed i indskolingen på Ejby Skole, vil vi gerne invitere jer på besøg, så I selv kan erfare, hvordan det virkeligt forholder sig i en klasse med 1 lærer til 27 livlige indskolingselever.

Med venlig hilsen

Susanne Bager og Janne Bredgaard Madsen

P.v.a. forældre til 2. klasse, Ejby skole